Проект Apache не надає двійкові версії програмного забезпечення, а тільки вихідний код. Тим не менше, їх можна отримати на сторонніх сайтах:

 • ApacheHaus;
 • Apache Lounge.

Завантажте 32-розрядну версію Apache Windows (httpd-2.4.20-win32-VC14.zip) або 64-розрядну версію (httpd-2.4.20-win64-VC14.zip). Перевірте, чи встановлено у вас 64-розрядна версія ОС. Щоб визначити це, можна використовувати msinfo32.exe. Цей інструмент допомагає в зборі інформації про комп’ютері, в діагностиці проблем чи його можна використовувати для доступу до інших інструментів.

Щоб запустити його, виконайте команду Виконати> msinfo32> натисніть Enter.

Після того, як знайдете потрібну версію, скачайте Zip-архів, а потім витягніть його вміст в папку C:Apache24.

Перед запуском сервера Apache, якщо потрібно змінити порт прослуховування на 8181:

 • Відкрийте в текстовому редакторі файл C:Apache24confhttpd.conf;
 • Знайдіть наступний рядок: Listen 80;
 • І змініть її на: Listen 8181.

Збережіть зміни.

Тепер можна запустити сервер Apache Windows 7:

Відкрийте командний рядок від імені адміністратора і перейдіть в папку bin:

C:Apache24bin

Введіть httpd.exe і натисніть Enter.

Якщо на екрані відображається діалогове вікно з повідомленням про відсутність файлу MSVCR140.dllнеобхідно встановити Visual C ++ Redistributable для Visual Studio 2015 (виберіть vc_redist.x64.exeякщо у вас встановлена 64-розрядна версія Windows).

Тепер відкрийте браузер і введіть в адресний рядок http://localhost:8181щоб запустити демонстраційний сайт.

Встановлення PHP 7 в Windows

PHP 7 — важливе оновлення для серверного мови веб-розробки PHP. Завантажити zip-архів VC14 x64 Thread Safe (2016-Apr-29 00:38:19). Якщо ви завантажили 32-розрядну версію Apache, необхідно встановити PHP x86.

Створіть папку з ім’ям «php7», витягніть в неї вміст архіву php-7.0.6-Win32-VC14-x64.zip, а потім перемістіть папку в корінь диска C:

Налаштування Apache для використання PHP

Відкрийте файл конфігурації установки Windows Apache C:Apache24confhttpd.conf.

Скопіюйте наступні рядки в початок файлу:

 • AddHandler application/x-httpd-php.php;
 • AddType application/x-httpd-php .php .html;
 • LoadModule php7_module «c:/php7/php7apache2_4.dll»;
 • PHPIniDir «c:/php7».

У розділі додайте рядок index.php і помістіть її перед index.html:

DirectoryIndex index.php index.html

Збережіть файл Apache PHP Windows. Тепер перейменуйте файл C:php7php.ini-development в C:php7php.ini.

Включення mod_rewrite для перезапису URL-адрес

Відкрийте файл конфігурації Apache C:Apache24confhttpd.conf;
Знайдіть у ньому рядок #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so і видаліть символ хеш «#»;
Знайдіть усі рядки «AllowOverride None» і змініть їх на «AllowOverride All».

Настройка PHP з MySQL

Відредагуйте файл php.ini і розкоментуйте каталог розширень. Видалити символ «;» на початку рядків:

; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
; http://php.net/extension-dir
; extension_dir = «./»
; On windows:
extension_dir = «ext»

Активуйте наступні рядки, це дасть можливість запуску модулів MySQL:

extension=php_mysqli.dll
extension=php_pdo_mysql.dll

А також наведені нижче рядки, якщо ви використовуєте встановлення Apache PHP MySQL Windows в середовищі розробки:

extension=php_curl.dll
extension=php_fileinfo.dll
extension=php_gd2.dll
extension=php_mbstring.dll
extension=php_openssl.dll

Розкоментуйте error_log, щоб ввімкнути файлів:

; Log errors to specified file. PHP’s default behavior is to leave this value
; empty.
; http://php.net/error-log
; Example:
error_log = c:php7php_errors.log

Збережіть зміни.

ВАЖЛИВО! Встановіть PATH для Windows, щоб знайти PHP

 • Натисніть правою кнопкою миші на ярлику Мій комп’ютер — Властивості — Додатково — Змінні середовища;
 • В розділі «Системні змінні» знайдіть пункт «Шлях», клікніть по ньому і виберіть «Змінити»;
 • Додайте в кінці шлях до папки php (обов’язково після крапки з комою «;»). Наприклад: «;C:php7«;
 • Натисніть «ОК».

Як перевірити, чи встановлений PHP

Створіть файл за адресою C:Apache24htdocsphpinfo.php і додайте в нього наступний код:

Перезапустіть Apache Windows, а потім у браузері перейдіть за адресою http://localhost:8181/phpinfo.php. На цій сторінці повинна відображатися інформація про версії PHHP.

Реєстрація служби Арасһее

Якщо потрібно зареєструвати Apache як службу Windows, відкрийте командний рядок і введіть:

C:Apache24binhttpd -k install

Якщо ви не хочете, щоб Apache запускався автоматично при запуску / перезавантаження системи, введіть:

C:> sc config Apache2.4 start= demand

Переклад статті «How To easy install Apache 2.4 and PHP 7 on Windows» дружною командою проекту Сайтостроение від А до Я.