Вітаємо вас у завершальній частині нашої серії статей, присвяченій вивченню тегів шаблонів. Сьогодні ми підіб’ємо підсумки того, що ми дізналися.

Вступна частина

У першій частині ми познайомилися з принципами тегів шаблонів WordPress, а саме:

 • Що таке теги шаблонів;
 • Де вони знаходяться;
 • Як влаштовані функції;
 • Як використовувати ці функції.
 • Як вже було зазначено, теги шаблонів – це один з найважливіших компонентів WordPress. Все впирається лише в запам’ятовування їх параметрів подібно до того, як ми заучуємо функції при вивченні мови програмування PHP.

  Серія статей

  Протягом всієї серії статей ми розглянули близько 200 тегів шаблонів, представлених у Кодексі WordPress. Насправді цих тегів набагато більше, але їх ми залишимо на наступну серію статей.

  Всі представлені в циклі матеріалів теги шаблонів були відсортовані за категоріями, щоб вам було легше їх сприймати. В першій порції були розглянуті теги, пов’язані з даними записів», і давайте резюмуємо отримані дані.

  У першій частині ми:

 • Отримували і виводили контент записів за допомогою get_the_content() і the_content();
 • Отримували і виводили контент записів для розсилок за допомогою get_the_content_feed() і the_content_feed();
 • Отримували і виводили цитати із записів, використовуючи get_the_excerpt() і the_excerpt();
 • Виводили цитати із записів для розсилок за допомогою the_excerpt_rss();
 • Отримували і виводили заголовки записів: get_the_title() і the_title();
 • Отримували і виводили екранований (відформатований) заголовок запису за допомогою the_title_attribute();
 • Отримували і виводили заголовки записів для розсилок: the_title_rss();
 • Отримували і виводили дату публікації запису: get_the_date() і the_date();
 • Отримували і виводили дату публікації запису у форматі ISO 8601 за допомогою the_date_xml();
 • Отримували і виводили час публікації запису, використовуючи get_the_time() і the_time();
 • Отримували і виводили ім’я автора за допомогою get_the_author() і the_author();
 • Показували всі метадані, прикріплені до запису, за допомогою the_meta();
 • Отримували і виводили дату останнього редагування запису за допомогою get_the_modified_date() і the_modified_date();
 • Отримували і виводили час останнього редагування запису за допомогою get_the_modified_time() і the_modified_time();
 • Отримували і виводили ім’я автора, який редагував запис, за допомогою get_the_modified_author() і the_modified_author();
 • Отримували і виводили список сторінок в записах з посторінковим висновком контенту за допомогою wp_link_pages().
 • У другій частині нашої серії ми розглядали теги шаблонів, призначені для роботи з таксономією та мітками:

 • Запитували опис рубрики за допомогою category_description();
 • Запитували опис тега за допомогою tag_description();
 • Запитували опис мітки за допомогою term_description();
 • Отримували і виводили назву архіву категорій за допомогою single_cat_title();
 • Отримували і виводили назву архіву тегів за допомогою single_tag_title();
 • Отримували і виводили назву архіву міток за допомогою single_term_title();
 • Отримували і виводили список категорій для записів за допомогою get_the_category_list() і the_category();
 • Отримували і виводили список категорій записів для розсилок за допомогою get_the_category_rss() і the_category_rss();
 • Отримували і виводили список тегів для запису за допомогою get_the_tag_list() і the_tags();
 • Отримували і виводили список міток для запису за допомогою get_the_term_list() і the_terms();
 • Виводили таксономії для запису за допомогою the_taxonomies();
 • Отримували і виводили на посилання «Редагувати тег» за допомогою get_edit_tag_link() і edit_tag_link();
 • Отримували і виводили категорії, використовуючи wp_list_categories();
 • Отримували і виводили випадаючий HTML-список категорій за допомогою wp_dropdown_categories();
 • Отримували і виводили хмара тегів за допомогою wp_tag_cloud();
 • Запитували довільно згенероване хмара тегів за допомогою wp_generate_tag_cloud().
 • У третій частині ми перейшли до вивчення тегів шаблонів, пов’язаних з коментарями:

 • Отримували і виводили ім’я коментатора за допомогою get_comment_author() і comment_author();
 • Отримували і виводили ім’я коментатора для розсилок за допомогою get_comment_author_rss() і comment_author_rss();
 • Отримували і виводили email коментатора за допомогою get_comment_author_email() і comment_author_email();
 • Отримували і виводили посилання на email коментатора за допомогою get_comment_author_email_link() і comment_author_email_link();
 • Отримували і виводили адреса сайту коментатора за допомогою get_comment_author_url() і comment_author_url();
 • Отримували і виводили посилання на сайт коментатора (з іменем автора як анкора посилання) за допомогою get_comment_author_link() і comment_author_link();
 • Отримували і виводили посилання на сайт коментатора (з довільним анкорним текстом) за допомогою get_comment_author_url_link() і comment_author_url_link();
 • Отримували і виводили IP-адреса коментатора за допомогою get_comment_author_ip() і comment_author_ip();
 • Отримували і виводили вміст коментаря за допомогою get_comment_text() і comment_text();
 • Отримували і виводили вміст коментаря для розсилок за допомогою comment_text_rss();
 • Отримували і виводили цитату з коментаря за допомогою get_comment_excerpt() і comment_excerpt();
 • Отримували і виводили дату публікації коментаря за допомогою get_comment_date() і comment_date();
 • Отримували і виводили час публікації коментаря за допомогою get_comment_time() і comment_time();
 • Отримували і виводили ID коментаря за допомогою get_comment_id() і comment_id();
 • Отримували і виводили тип коментаря за допомогою comment_type();
 • Отримували аватар користувача, використовуючи get_avatar().
 • Четверта частина нашої серії була присвячена допоміжним тегам шаблонів для роботи з коментарями:

 • Отримували і виводили посилання на розділ коментарів за допомогою get_comments_link() і comments_link();
 • Отримували і виводили список коментарів за допомогою wp_list_comments();
 • Отримували і виводили загальна кількість коментарів за допомогою get_comments_number() і comments_number();
 • Отримували і виводили автоматичні класи для кожного коментаря за допомогою get_comment_class() і comment_class();
 • Виводили форму коментарів, використовуючи comment_form();
 • Виводили заголовок форми коментарів за допомогою comment_form_title();
 • Отримували і виводили посилання «Відповісти на коментар» за допомогою get_comment_reply_link() і comment_reply_link();
 • Отримували і виводили приховані поля форми відповіді на коментар за допомогою get_comment_id_fields() і comment_id_fields();
 • Отримували і виводили посилання «Скасувати коментар» за допомогою get_cancel_comment_reply_link() і cancel_comment_reply_link();
 • Отримували і виводили посилання для переходу на наступну сторінку коментарів за допомогою get_next_comments_link() і next_comments_link();
 • Отримували і виводили посилання «Попередні коментарі» за допомогою get_previous_comments_link() і previous_comments_link();
 • Запитували посилання для посторінкового виведення коментарів за допомогою paginate_comments_links();
 • Отримували і виводили посилання «Редагувати коментар» за допомогою get_edit_comment_link() і edit_comment_link();
 • Отримували і виводили посилання на розсилку коментарів, використовуючи get_post_comments_feed_link() і post_comments_feed_link();
 • Виводили посилання для відображення коментарів у спливаючому вікні за допомогою comments_popup_link();
 • Виводили скрипт для роботи спливаючого вікна з коментарями, використовуючи comments_popup_script().
 • У п’ятій частині ми розглядали теги, пов’язані з записами, сторінками і елементами шаблонів:

 • Отримували і виводили автоматичні класи для кожного запису за допомогою get_post_class() і post_class();
 • Отримували і виводили постійне посилання на поточну запис за допомогою get_permalink() і the_permalink();
 • Отримували і виводили ID запису за допомогою get_the_id() і the_id();
 • Отримували і виводили заголовок поста за допомогою single_post_title();
 • Отримували і виводили посилання на наступну запис за допомогою get_next_post_link() і next_post_link();
 • Отримували і виводили посилання на попередній запис за допомогою get_previous_post_link() і previous_post_link();
 • Отримували постійну посилання на сторінку за допомогою get_page_link();
 • Отримували і виводили постійне посилання на сторінку за допомогою get_post_permalink() і post_permalink();
 • Отримували і виводили коротке посилання на сторінку за допомогою wp_get_shortlink() і the_shortlink();
 • Отримували і виводили на посилання «Редагувати запис» за допомогою get_edit_post_link() і edit_post_link();
 • Отримували посилання для видалення запису за допомогою get_delete_post_link();
 • Виводили анкорный текст постійної посилання на поточну запис за допомогою permalink_anchor();
 • Змушували WordPress довантажувати шаблон заголовній частині (шапки сайту) за допомогою get_header();
 • Змушували WordPress довантажувати шаблон підвалу сторінки за допомогою get_footer();
 • Змушували WordPress довантажувати шаблон бічній панелі за допомогою get_sidebar();
 • Змушували WordPress завантажувати файли шаблону за допомогою get_template_part().
 • У шостій частині нашої серії ми розглядали теги шаблонів, призначені для роботи з авторами і вкладеннями:

 • Отримували URL на архів записів автора за допомогою get_author_posts_url();
 • Виводили посилання на архів записів автора за допомогою the_author_posts_link();
 • Отримували і виводили посилання на сайт автора, використовуючи get_the_author_link() і the_author_link();
 • Отримували і виводили метадані автора за допомогою get_the_author_meta() і the_author_meta();
 • Отримували і виводили кількість записів певного автора, використовуючи get_the_author_posts() і the_author_posts();
 • Отримували і виводили список авторів за допомогою wp_list_authors();
 • Отримували і виводили випадаючий HTML-список користувачів за допомогою wp_dropdown_users();
 • Отримували і виводили мініатюру запису за допомогою get_the_post_thumbnail() і the_post_thumbnail();
 • Отримували і виводили ID мініатюри запису за допомогою get_post_thumbnail_id();
 • Отримували і виводили постійне посилання на сторінку вкладення за допомогою wp_get_attachment_link() і the_attachment_link();
 • Отримували зображення з вкладення за допомогою wp_get_attachment_image();
 • Отримували URL зображення у вкладенні за допомогою wp_get_attachment_image_src();
 • Отримували метадані зображення у вкладенні за допомогою wp_get_attachment_metadata();
 • Отримували посилання для переходу до наступного зображення з записи за допомогою next_image_link();
 • Отримували посилання для переходу до попереднього зображення з записи за допомогою previous_image_link().
 • У сьомій частині нашої серії ми познайомилися з тегами, пов’язаними з архівами, формою пошуку, авторизацією, вийти з системи, а також з реєстрацією:

 • Повертали посилання на архів за допомогою get_archives_link();
 • Отримували і виводили посилання на архіви за допомогою wp_get_archives();
 • Отримували і виводили назву типу записів на сторінці архіву, використовуючи post_type_archive_title();
 • Отримували і виводили заголовок сторінки для архіву за місяць за допомогою single_month_title();
 • Отримували і виводили посилання на «Наступні записи» за допомогою get_next_posts_link() і next_posts_link();
 • Отримували і виводили посилання на «Попередні записи» за допомогою get_previous_posts_link() і previous_posts_link();
 • Отримували і виводили посилання «Такі записи» і «Попередні записи» за допомогою get_posts_nav_link() і posts_nav_link();
 • Отримували і виводили форму пошуку за допомогою get_search_form();
 • Отримували і виводили поточний пошуковий запит за допомогою get_search_query() і the_search_query();
 • Отримували постійну посилання для пошукового запиту за допомогою get_search_link();
 • Отримували і виводили посилання для реєстрації і консолі, використовуючи wp_register();
 • Отримували і виводили форму авторизації за допомогою wp_login_form();
 • Отримували і виводили посилання для виходу з системи за допомогою wp_loginout();
 • Отримували URL для авторизації за допомогою wp_login_url();
 • Повертали URL для виходу з системи за допомогою wp_logout_url();
 • Повертали посилання для відновлення пароля за допомогою wp_lostpassword_url().
 • В останній частині нашої серії ми розглядали теги шаблонів для закладок, а також інші теги різного призначення:

 • Отримували список закладок за допомогою get_bookmarks();
 • Отримували і виводили список закладок за допомогою wp_list_bookmarks();
 • Отримували дані закладок за допомогою get_bookmark();
 • Отримували дані з полів окремої закладки, використовуючи get_bookmark_field();
 • Отримували і виводили на посилання «Редагувати закладку» за допомогою get_edit_bookmark_link() і edit_bookmark_link();
 • Отримували і виводили інформацію про сайті або блозі за допомогою get_bloginfo() і bloginfo();
 • Отримували і виводили класи, використовуючи get_body_class() і body_class();
 • Отримували і виводили меню навігації, використовуючи wp_nav_menu();
 • Отримували і виводили заголовки сторінок за допомогою wp_title();
 • Отримували і виводили URL головної сторінки за допомогою get_home_url() і home_url();
 • Отримували і виводили URL сайту за допомогою get_site_url() і site_url();
 • Отримували і виводили ID поточного сайту, використовуючи get_current_blog_id();
 • Повертали і виводили URL адмін-панелі (консолі), використовуючи get_admin_url() і admin_url();
 • Повертали і виводили постійне посилання на тип розсилки за допомогою get_feed_link() і the_feed_link();
 • Навчилися включати і відключати слеш в кінці URL сайту за допомогою user_trailingslashit();
 • Запитували кількість днів, що пройшли з початку тижня за допомогою calendar_week_mod();
 • Отримували і виводили календар за допомогою get_calendar().
 • На завершення

  На цьому ми завершуємо серію статей. Сподіваємося, вам було цікаво і зовсім нескладно вивчати теги шаблонів. Якщо у вас виникли питання або пропозиції, то обов’язково напишіть про це в коментарях!

  Переклад статті «The Tuts+ Guide to Template Tags: Series Finale» був підготовлений дружною командою проекту Сайтостроение від А до Я.