Характер тексту веб-сторінки визначає не тільки її зміст, але й враження, вироблене на користувача. Відсутність у тексті граматичних помилок має велике значення, проте також важливо представляти інформацію у формі, що дозволяє акцентувати увагу відвідувача на найбільш істотних моментах оповідання.

При створенні текстів для Мережі потрібно дотримуватися трьох основних рекомендацій:

Слід дотримуватися лаконічність. На сторінках повинно розміщуватися не більше 50% тексту, який може бути використаний для передачі того ж матеріалу в друкованому виданні.

Текст повинен бути зручним для побіжного ознайомлення. Не слід змушувати відвідувача читати великі абзаци тексту. Замість цього краще використовувати невеликі абзаци, підзаголовки й марковані списки.

Інформацію значного обсягу слід розбивати на кілька сторінок, пов’язаних між собою гіперпосиланнями.

Перевірка текстів

Перш ніж пропонувати статтю для WWW, вона повинна бути, як мінімум, оброблена програмою перевірки орфографії. Наявність слів з орфографічними помилками ускладнює сприйняття і знижує швидкість читання, а також викликає незрозумілість.

Також необхідно не тільки виправляти помилки, але і виключати з тексту неправильні і неясні формулювання. Структура пропозицій повинна бути гранично простий. Заплутана структура і складні слова тим більш важкі для сприйняття при поданні інформації в електронному вигляді.

Оскільки користувачі не схильні витрачати час на повне ознайомлення з наведеним матеріалом, зведена інформація по розглянутому питанню повинна розміщуватися на початку сторінки. Найбільш важливі відомості слід поміщати у верхній частині, ґрунтуючись на «принцип перевернутої піраміди», який використовується у журналістиці.

Нерідко при побіжному ознайомленні користувачі читають тільки перше речення кожного абзацу. Це обумовлює важливість використання тематичних речень, а також дотримання правила «один абзац — одна закінчена думка».

Також слід обмежити використання метафор, що особливо справедливо для заголовків. Існує ймовірність, що відвідувачі зрозуміють вас буквально.

Стислість

Дослідження показали, що читання тексту з екрану монітора відбувається приблизно на 25% повільніше, ніж читання друкованого тексту. В результаті незручності читання інформації, поданої в електронному вигляді, люди уникають читання великих обсягів тексту з екрану монітора. Також відомо, що користувачі не люблять вдаватися до прокручування, що є ще однією причиною скорочення обсягу сторінок для зручності сприйняття інформації.

Тому важливо не боятися скорочення свого власного тексту. Більшість авторів люблять свої творіння настільки, що готові закрити очі на наявність в них слів, без яких можна було б обійтися. Отже, для підготовки матеріалів для Інтернету автору добре б зайнятися пошуком і знищенням зайвих слів без тіні жалю до свого шедевру.

Незважаючи на те, що публікується в Мережі текст повинен бути коротким, це не означає, що він не може передавати особистого ставлення автора. Але слід зазначити, що «ставлення» не повинно являти собою грубість по відношенню до читача. Поваги гідна чітка мова, ясна перспектива і відображення автора в тексті.

Зручність побіжного ознайомлення

Враховуючи складність сприйняття тексту з екрану монітора, а також той факт, що перегляд матеріалів в Мережі, як правило, сприяє розвитку у читача певної частки нетерплячості, відвідувачі веб-сторінок зазвичай уникають читати текст повністю. Вони обмежуються швидким переглядом міститься на сторінках матеріалу, зупиняючи свою увагу лише на тих ключових словах, фразах і абзацах, які представляють для них інтерес, і опускаючи ті частини оповідання, які їх не цікавлять.

Побіжне ознайомлення з текстом характерно для Мережі, а тому автори повинні враховувати цей факт і дотримуватися наступні основні правила:

* Статті слід розбивати на окремі частини з використанням заголовків двох або навіть трьох різних рівнів.
* Заголовки повинні нести в собі максимальну смислове навантаження, а не бути просто ефектним доповненням до основного тексту. Ознайомившись із заголовком відвідувач повинен чітко уявляти собі, про що йде мова на відповідній сторінці або у відповідному розділі без необхідності читання основного тексту.
* Для виділення окремих фрагментів тексту слід використовувати марковані списки та інші елементи форматування.

Розбиття веб-сторінок

Розподіл інформації між декількома веб-сторінками, пов’язаними один з одним за допомогою гіперпосилань, може сприяти скорочення тексту без шкоди глибині розгляду питання. Кожна окремо взята сторінка може бути достатньо лаконічною, і, в той же час, всі гіперпростір в сукупності може містити значно більший обсяг інформації. Довгі і докладні описи можуть бути перенесені на вторинні сторінки, доступні за допомогою гіперпосилань. Доступ до інформації, що представляє інтерес для обмеженого кола відвідувачів, також може бути забезпечений за допомогою гіперпосилань, не зачіпаючи тих відвідувачів, які не відчувають потреби у цій інформації.

Гіпертекст не слід використовувати для розбиття довгого оповідання на окремі сторінки. Необхідність завантаження декількох сторінок уповільнює читання і ускладнює виведення інформації на друк. Правильна гіпертекстова структура не повинна включати в себе єдину логічну послідовність (типу «продовження на стор 2»). Замість цього інформацію варто розбивати на логічні фрагменти, кожен з яких присвячений розгляду окремого питання. Основоположним принципом при цьому повинно бути надання користувачеві можливості самостійного вибору тих відомостей, з якими він бажає ознайомитися, і завантаження сторінок, що містять лише дані відомості.