По мірі зростання аудиторії Інтернету, питання цифрового рівності стає все більш важливим. Користувачі з обмеженими можливостями не повинні бути позбавлені доступу до вмісту сайтів в Інтернеті. Про необхідність впровадження стандартів доступності сервісів і вмісту йдеться в підсумковій резолюція РИФ-2008, а в світовій практиці такі стандарти існують і використовуються більше 10 років. У США в 1998 році був прийнятий закон, що вимагає від усіх міністерств і відомств привести свої сайти у відповідність із заданим стандартом доступності.

У 1999 році Web Accessibility Initiative (WAI) — підрозділ групи W3C розробляє стандарти доступності вмісту, розробило Web Content Accessibility Guidelines (WAI-WCAG) — стандарт, що описує загальні правила оформлення сторінок в інтернеті. Мета стандарту — вміст інтернету доступним всім користувачам, у тому числі користувачам з обмеженими можливостями (наприклад, позбавлені зору користувачі використовують для роботи в інтернет спеціальні програми, зачитывающие вміст сайтів).

Стандарт WCAG містить ряд вимог, розділених на три рівня пріоритету. Сторінка вважається совместомой на рівні «A», якщо задовольняє всім вимогам з пріоритетом 1, на рівні «AA», якщо задовольняє вимогам з пріоритетом 1 або 2, на рівні «AAA», якщо задовольняє всім вимогам стандарту.

Перерахуємо деякі вимоги стандарту WAI-WCAG:

* Всі зображення на сайті повинні мати альтернативний текст (у HTML: атрибут alt тега img).
* Аудіо-вміст повинно мати текстовий еквівалент.
* Сторінка долна читатися при відключеному CSS.
* Функціональність сайту повинна зберегтися при вимкнених скриптах, аплетах та інших програмних елементах.
* Сторінка повинна бути читабельна при збільшеному розмірі шрифтів.
* Сторінка повинна читатися на монохромному екрані.
* Використовувати клієнтські активні карти (image map), а не серверні, у всіх випадках, коли карту можна задати геометричними межами областей.
* Повинна бути передбачена можливість користуватися навігацією по сайту без миші (наприклад, за допомогою клавіші tab).

Зараз йде розробка стандарту WAI-WCAG 2.0, покликаного відповідати різноманіттю вмісту в Веб 2.0. Одна з обговорюваних проблема — CAPTCHA. Чернетка нового стандарту вимагає надання альтернативних видів капчі для користувачів з різними можливостями сприйняття інформації.